Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein

Het (dubbel)offer van Dussaut

Afgelopen dinsdag liet Bert zich foppen door het offer van Dussaut, ik kreeg van enkele leden te horen Offer van Dussaut! nooit van gehoord !! zie hier een stukje (dam)geschiedenis en voorbeelden van het offer van Dussaut,

Een van de weinige offers in de damsport, waaraan een naam verbonden is, is het (dubbel)offer van dr.Dussaut. Deze Fransman won in de "prehistorie" van het dammen de twee grote toernooien in 1885 en 1886 te Amiens en wordt daarom wel beschouwd als een van de onofficiële wereldkampioenen. In een beroemde partij won hij in de vorige eeuw van de legendarische Nederlander K.de Heer met behulp van een offer dat later zijn naam zou krijgen. 

Het offer heeft een aantal duidelijke karakteristieken:

  1. Het komt voor in klassieke standen
  2. Het wordt altijd ingeleid door dezelfde zetten: 35-30 (24x35) 33-29 of als dubbeloffer 35-30 (24x35) 27-22 (18x27) 33-29 voor wit; en -voor de volledigheid- geldt voor zwart (16-21) 27x16 (1822) of (16-21) 27x16 (24-29) 33x24 (18-22).
  3. Na het offer komt er een dubbele dreiging in de stand.

1dussaut12  dussaut23  dussaut3

1. Het enkele offer 35-30 (24x35) 33-29 helpt hier niet, want zwart speelt dan (35-40). Maar het dubbeloffer 35-30 (24x35) 27-22 (18x27) 33-29 leidt tot diagramstand 2.  Zwart heeft nu geen goede verdediging meer. Op (12-18) of (13-18) volgt 29-24 (19x30) 28x10 met doorbraak naar dam. Een andere behoorlijke zet heeft zwart niet of u zou (35-40) met doorbraak moeten willen proberen.

Dit stereotype (dubbel)offer blijkt in de praktijk minder succesvol dan de illustere naam doet vermoeden. Het wordt vaker toegepast om in een moeilijke stelling nog remise te behalen dan dat het winnend is. Van belang is in ieder geval dat het offer goed doorgerekend wordt, want overal liggen de voetangels en klemmen. Vooral meerslagcombinaties en plakkers zorgen er voor dat dit offer nog wel eens als een boemerang wil werken.

Diagram 3. Zwart mag niet (16-21) 27x16 (18-22) spelen vanwege 33-29   en hoe zwart ook slaat (22x31) of (24x31) wit krijgt een winnende stand door 36x20 of 29x7 Ook het dubbeloffer (16-21) (24-29) 18-22 faalt op 24-20. 

        4dussaut4   5dussaut5  6 dussaut6

4.W.de Jong - H.v.d.Vossen. (16-21) 27x16 (18-22) (39-33) en nu pas ontdekte zwart dat het geplande (24-29) of (34-30) met dam, faalt op  31-26 met doorbraak naar dam.

5. Verpoest vond hier met zwart de volgende weerlegging tegen het offer  van Dussaut.

35-30 (24x35) 33-29 en nu de meerslagcombinatie (16-21) 27x20 (15x44) met doorbraak naar dam.

6. T. Frolowa - O. Kamyschleewa. Weer een foutief offer van Dussaut 35-30? (24x35) 33-29 (12-18!) 27-22 (18x27) 29x9 en nu de tegencombinatie (27-31) 36x27 (20-24) 9x29 (17-21 (26x17 (11x44). 

 

    7dussaut78dussaut89dussaut9

7. Als zwart hier denkt zich met het offer van Dussaut te kunnen redden, komt hij bedrogen uit  (16-21) 27x16 (18-22) 25-20 de meerslagfinesse (22x31) 20x29.

8. Ook hier blijkt (16-21) 27x16 (18-22) niet de juiste weg. Weer gooit de meerslagregel roet in het eten 34-29! en nu volgt op (24x31) 36x20 en op (22x31) 29x29.

9. Uit een partij H.Morsink - H.Tuin. Na (17-21) had zwart makkelijk gewonnen, maar hij kwam op het onzalige idee (16-21) 27x16 (18-22) te spelen. Wit gaf het nu op????. Maar....16-11 (22x42) 37x48 (26x28) 11x24. Het blijft oppassen.