12-12-2015, Gooi & Eemland 2 geeft Zenderstad les in Efficiëntie.

Wedstrijden tussen bekende tegenstanders brengen altijd een bepaalde spanning mee die vaak worden beslist door motivatie en concentratie maar vooral geen onderschatting.
Van onderschatting was geen sprake tussen welp Roland Scheper en Dick Roelofs.
Dick bouwde gedegen op en liet de keuze aan Roland die met zijn 17e zet tegen een leerzaam moment opliep. Een valkuil genaamd de Bomzet was voor Roland tevens het einde van de partij.
De partij van Rene Nurmohamed tegen Ton v.d. Ploeg werd een flankspel partij waar Ton zich heerlijk in voelt. Elke zet moet je goed nagaan anders volgt er de combinatie.
Even was Rene te vlug en werd er door Ton naar dam gecombineerd en het over en uit was voor Rene.
Dat Antonio Ramirez het wedstrijd gevoel mist werd duidelijk in zijn partij tegen Michiel Luiten. Normaal een partij uit gelijkwaardige opponenten maar zaterdag liet Michiel geen spaan heel. Nadat Michiel al vroeg een soort kaatsing zetje met een schijfwinst afsloot, kon Antonio alleen de op de tocht staande schijf proberen te verdedigen.
Geen rust gegund wordend peuzelde Michiel vakkundig ook deze schijf op en daarmee was de strijd gestreden.
De tussenstand met 6 – 0 achter beloofde verder niet veel goeds voor Zenderstad.
Zo kon ook Cees Westland met zijn typische randspel tegen Kennedy Krisnadath geen druk uitoefen om Kennedy tot onbezonnen acties te verleiden en werd de vrede gesloten.
Wel werd het in het eindspel tussen Kumar Bihari en Wim Bor nog spannend.
Allebei dam en Kumar Bihari een schijfje meer. Toen Wim met zijn dam de lange lijn beheerste zag Kumar zich genoodzaakt tot een punten deling.
Even kwam er nog een sprankje hoop voor Zenderstad toen Jacco Scheper Serf Klinkenberg die een hekstelling wilde innemen verraste met een ruil wat schijfwinst ging opleveren. De compensatie die Serf met de hekstelling wel kreeg was te weinig om het onheil te keren.
Een leuke partij werd het tussen Rob de Meij en Alexander Mheen.
Al heel vroeg liet Alexander zien wat hij van plan was met een voorpost op veld 27 waar op Rob antwoorde met een voorpost op 28 vol combinaties. Even ging de hand van Alexander naar de verkeerde schijf maar kon deze nog net terugtrekken.
Alexander besloot wijselijk zijn voorpost en die van Rob op te ruimen waardoor er weer een fase van opbouw moest plaats vinden.
Echt spannend werd het in het eindspel van 5 tegen 5 maar Alexander kon het gaatje van remise vinden.
Arie Koster tegen Wim Muijs mocht er ook wezen waarbij Arie zich fier overeind hield en de meer rating van Wim geen doorslag opleverde.
Gelijkwaardig maar ook een partij die er mocht wezen tussen gelijkwaardige dammers Patrick v.d.Tol en Gerard Benning kreeg een extra in het eindspel maar de punten werden toch gedeeld.
Als laatste waren nog Gerard Bakker en Peter Frans Koops.
Gerard zette de partij ambitieus op waar Peter Frans rustig in mee ging.
Nadat Peter Frans een op het oog tijdelijke schijf winst diep bij Gerard deponeerde werd het Gerard duidelijk dat Peter Frans deze van tijdelijke tot permanent kon promoveren.
Deze schijfwinst hielp enorm om in het eindspel Gerard het nakijken te geven.
Zenderstad moest gezien de stand in de laatste 4 wedstrijden wel volop voor de winst gaan spelen maar dit werd vakkundig door Gooi & Eemland 2 te niet gedaan met gevolg een verdiende overwinning.